Min 2:dra cancer

Bilder på liposarkom som var precis ovanför stämbanden och runt struplockets vänstra sida och en bild på den bortopererade cancern!

Här ser man cancerbölden runt struplocket (den ljusa delen som ser ut som en tunga). Normal ska man se stämbanden tydligt bakom cancern

 

Den ut-opererade ”fulingen”. Hoppas hela liposarkom blev borttaget!