Rehabilitering efter cancern

11 mars 2016 var den sista årskontrollen för tarmcancern.

Nu är jag färdigbehandlad och klar med mina ettårskontroller. Men finns några fler celler som är skadade och kan bilda cancer efter alla kontroller? Hjärnan har inte slutat att kontrollera kroppen den styr över, tyvärr fortsätter den att känna efter och fabricera nya möjliga cancerscenarion kring varje ömmande ställen på kroppen! Det finns en en sida som är värt att titta

Rehabilitering av halscancern livet ut!

25 januari 2018 opererades det bort cancertumör nummer två på mig! Denna gång satt den i halsen. Nu är den jobbiga och långsamma tiden med att svälj-funktionen och slemhostan ska avta. Jag kommer att undersökas varje 6:månad livet ut. Denna cancer bildas i fettvävnaden och heter liposarkom som är en långsamväxande  men aggressiva cancer.